youpik
โทร : 090-6545829 , Line ID : healtoffice


 รหัสเชิญ 12521 เข้าร่วมวงการโซเชียลคอมเมิร์ซ 
ยิ่งช้อป ยิ่งแชร์ ยิ่งได้


สมัครรับเว็บโปรโมท

คำแนะนำในการกรอกใบสมัครฯ

  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
  2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน
  3. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของเรามาก่อน
  4. อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้
  
 ผู้แนะนำ webmaster 
 
  ติดตามเราบน แฟนเพจ
  ผู้มุ่งหวังใหม่
2023-02-06 วทัญญู ศรียะนัย
2023-02-04 yong bb
2023-02-04 mm mm
2023-01-31 วุฒิชัย ย่อมไธสง
2023-01-30 สุวิทย์ จันทร์วิเมลือง
2023-01-29 วสันต์ กุลดี
2023-01-25 วัชริศ แช่มชื่น
2023-01-13 พะเยาว์ เคลื่อนกระโทก
2022-12-28 สิทธิพงษ์ หมาดเส็ม
2022-12-21 วีรวัฒน์ จรัสโภคา
2022-12-21 ตันหอม เจียง


  ที่ปรึกษาธุรกิจ
ผู้แนะนำ เปรมภูริศวร์ ปัณวิชษราพิบูล

เบอร์โทร 090-6545829

Line : healtoffice


Copyright © 2019 Youpik2u.com rightReserved

หน้าเว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บบริษัทเป็นเว็บของสมาชิกในทีมงานอันดับ 1
  เข้าชมวันนี้ 28    เข้าชมทั้งเดือน 354    เข้าชมทั้งหมด 132149