youpik
โทร : 090-6545829 , Line ID : healtoffice
youpik


 รหัสเชิญ 12521 เข้าร่วมวงการโซเชียลคอมเมิร์ซ 
ยิ่งช้อป ยิ่งแชร์ ยิ่งได้


สมัครรับเว็บโปรโมท

คำแนะนำในการกรอกใบสมัครฯ

  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
  2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน
  3. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของเรามาก่อน
  4. อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้
  
 ผู้แนะนำ webmaster 
 
  ติดตามเราบน แฟนเพจ
  ผู้มุ่งหวังใหม่
2021-03-13 ณัจยา รัตนชัย
2021-02-10 ศักดิ์นรินทร์ ไชยวงค์ทอน
2021-01-12 อภิยศ เหมือนพลอย
2020-12-29 Ruksina Ammala
2020-11-24 กิตติศักดิ์ แก้วมณี
2020-11-14 มยุริน วัชระสัมพันธ์
2020-11-14 ตรีพชร ปานอวยชัย
2020-11-13 กฤษกร มโนดลุย์
2020-11-12 สโรชา นาคอาจ
2020-11-12 ณัฐวุฒิ รุ่งนุช
2020-11-09 ปัฐมาภรณ์ บุญประเสริฐ


  ที่ปรึกษาธุรกิจ
ผู้แนะนำ เปรมภูริศวร์ ปัณวิชษราพิบูล

เบอร์โทร 090-6545829

Line : healtoffice


Copyright © 2019 Youpik2u.com rightReserved

หน้าเว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บบริษัทเป็นเว็บของสมาชิกในทีมงานอันดับ 1
  เข้าชมวันนี้ 26    เข้าชมทั้งเดือน 1113    เข้าชมทั้งหมด 74917